Privacyverklaring

Het saaiste stukje van de website maar wel belangrijk om je te laten weten dat ik je privacy respecteer. Hoe dan? Dat lees je hieronder.

BBL.News, onderdeel van Q bizz solutions en ingeschreven bij KvK, neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en respecteert je privacy. Er zijn daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens

BBL.News verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Je hebt je bijv. ingeschreven op nieuwsbrief, meegedaan aan win-acties ed..
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@BBL.News, wij zullen de informatie dan verwijderen.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

• BBL.News analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
• Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Derden
BBL.News verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derden en bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren.
Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
• Wanneer de derde partij de gewonnen prijs rechtstreeks naar jou zal opsturen. Ik zal hiervoor schriftelijk toestemming aan je vragen
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

SSL Certificaat

BBL.News maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Cookies

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze blog wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die BBL.News gebruikt zijn noodzakelijk voor jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
BBL.News maakt ook gebruik van Google Analytics-cookies om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag.

Google Analytics, Mailchimp & Plugins

• Er worden Google Analytics-cookies gebruikt
• BBL.News heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
• BBL.News deelt geen gegevens met Google (Sales), dit is uitgeschakeld

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.
Gebruik je een andere browser: maak dan gebruik van de instellingen voor de cookies via de pop-up onderin de website.

BBL.News maakt hiernaast ook gebruik van diverse plugins op de website. Zonder deze plugins kan de website niet (optimaal) functioneren.

Tevens maken wij gebruik van Mailchimp.

Met alle genoemde partijen is een verwerkingsovereenkomst getekend.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BBL.News en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@BBL.News.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tevens staat onderaan elke nieuwsbrief een link om je eenvoudig af te melden. Nadat je je hebt afgemeld, zullen jouw gegevens allemaal worden verwijderd.

Klacht indienen

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door BBL.News verzamelde persoonsgegevens, kun je een klacht indienen door een e-mail te sturen naar hello@BBL.News. 

BBL.News wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging van privacyverklaring

BBL.News behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.

Pin It on Pinterest